Aanpak

Onze klanten hebben behoefte aan hoog gekwalificeerde ondernemers, managers die de capaciteiten hebben een gegeven bedrijfssituatie snel te doorgronden, de juiste en doeltreffende beslissingen te nemen en pragmatisch te implementeren. Dit wordt gewaarborgd door de brede internationale ervaring van het managementteam van CIMG .
Om onze klanten te ondersteunen maakt CIMG gebruik van haar netwerk, waarin een selecte groep interim managers, senior consultants en coaches actief zijn. Elke interim manager heeft in het verleden vaker een CxO positie bekleed binnen een bedrijf (CEO, CTO, CFO, CIO, COO, etc.). In die posities hebben zij een belangrijke en succesvolle rol gespeeld bij de opbouw van bedrijven, en is hun kennis en kunde van het betreffende vakgebied alsook hun aanpak van doorslaggevende betekenis geweest. Hun onafhankelijke positie binnen uw bedrijf gecombineerd met een persoonlijke, integere benadering maakt hun zeer effectief.

Interim management rollen en strategie advies trajecten zijn maatmerk. Wij luisteren naar de klant en de mensen, en brengen de vraagstelling goed in kaart. In overleg met u en uw team gaan we na wat er in grote lijnen moet gebeuren om maximaal succes te behalen, zowel op korte als lange termijn. In het geval van organisatie veranderingen gaan we na wat er moet gebeuren om een omgeving te creeren waarin een ieder optimaal kan presteren en maximaal bijdraagt aan het success van het bedrijf. Na een korte analyse zullen wij ons begrip van de situatie met u doorspreken en gezamelijke doelstellingen scherp formuleren. Deze doelen kunnen uw bedrijfvoering betreffen zoals in het geval van interim management opdrachten, of die van een afdeling, een programma of nieuw product (i.h.g.v. Programma directeur/Product Management rollen). Op basis van deze doelen stellen we een profiel op van de ideale persoon die geschikt is voor de gevraagde rol.

Hierna wordt binnen CIMG gezocht naar de best geschikte en beschikbare interim manager of strategie adviseur die past bij uw bedrijf en de ontstane klantbehoefte. Door het beschikbare netwerk van professionals is het bijna altijd mogelijk op korte termijn een passende fit te vinden. Indien er geen geschikte persoon beschikbaar is, zal CIMG dit aangeven, en de opdracht opschorten of teruggeven.